Menu

PROGRAM ZWIEDZANIA

PROGRAM ZWIEDZANIA

Park Historyczny Uroczysko Wołkołatka mieści się w Woli Jabłońskiej na terenie gminy Rakoniewice. Ideą parku jest stworzenie żywej opowieści o piastowskiej historii opowiadanej w sposób legendarny i baśniowy. Historia przeplata się u nas z dawnymi obyczajami, legendarnymi postaciami, baśniowymi istotami, które w dawnych wierzeniach zamieszkiwały lasy, łąki i jeziora. Świat ten harmonijnie przeplata się z życiem dawnych rzemieślników, wojów, słowiańskiego księcia oraz starosłowiańską muzyką. 

Podstawowy program zwiedzania to tzw. ścieżka edukacyjna, prowadząca przez malowniczy las, na terenie którego zbudowano drewniane obiekty skansenowe.

PROGRAM ZWIEDZANIA – OFERTA

Opowieść naszą rozpoczynamy powitaniem przez parę książęcą w his-torycznych strojach, która przybliży ideę skansenu i wprowadzi Was w świat czekającej podróży. A jest co zobaczyć – przygotowaliśmy dla Was aż osiemnaście stacji tematycznych!

Na wstępie przybliżymy wam idę parku, obejrzymy drewnianą replikę siedemnastowiecznego dworu alkierzowego. Kolejnym punktem jest chatka rybaka nad stawem, gdzie opowiemy o dawnym fachu rybackim, poznacie arkana tradycyjnego rybołówstwa oraz legendy i przesądy związane z wodą. Zobaczymy ryby, zarzucimy żak używany do połowów. Później odwiedzimy chatę tkaczki i garncarza z glinianym piecem kopulastym, gdzie przybliżymy Wam tajniki wykonywania naczyń glinianych oraz tkania i materiałów tkackich.

W dalszej części rozpoczniecie podróż przez magiczny las pełen posągów, baśniowych figur, tajemniczych drzew i przedmiotów. Odwiedzicie obozowisko dawnych łowców i zbieraczy, poznacie świat ich obyczajów, historyczne bartnictwo i łowiectwo. Pod rozłożystym dębem, gdzie znajduje miejsce obrad dawnych Słowian będziemy wiecować – jak wiecowali nasi przodkowie.

W trakcie spaceru usłyszycie o słowiańskich mitach i legendach, poznacie historię Świętowita i Trygława oraz spotkacie znane z wierzeń ludowych leśne duchy i straszydła, w które wierzyli nasi pradziadowie. Zaprosimy Was także do strefy małego archeologa, gdzie razem odnajdziemy ukryte w ziemi skarby. Na naszym trakcie zobaczycie chatę wiedźmy – znachorki, poznacie starodawne ziołolecznictwo. Przy szlaku odnajdziecie także chatkę Piasta i Rzepichy – legendarnych założycieli dynastii Piastów, gdzie opowiemy Wam jak żyło się w ubogiej, kmiecej zagrodzie. W dalszej części zaprosimy Was do obozowiska rycerza Rakonia, tam poznacie uzbrojenie dawnych rycerzy i usłyszycie jak strzelała średniowieczna bombarda – sami spróbujecie strzelić z prawdziwej kuszy! Nieopodal w drewnianej chacie zobaczycie wystawę pełnego uzbrojenia od dawnych wojów, przez czasy Grunwaldu, aż do epoki legendarnej skrzydlatej husarii. Dalej wspólnie udamy się do chaty słowiańskiego wróżbity – kapłana, który przepowiadał przyszłość Siemowitowi – ojcu Mieszka I. W drodze na plac książęcy zajrzymy do drewnianej chaty, w której zamieszkiwał piastowski książę w trakcie podróży po swoich ziemiach. Nieopodal zapoznacie się z śred-niowiecznym sposobem wędzenie mięsa w drewnianej wędzarni kłodowej’. Następnie wszyscy zaproszeni będą do wnętrza książęcej hali pełnej cennych przedmiotów, tronów, ław i polichromii, gdzie odbędzie się żywa lekcja historii połączona z prezentacją gry na starosłowiańskich instrumentach muzycznych. Kolejnym punktem naszych atrakcji jest letnie kino „Pod Dębami” , w którym specjalnie dla Was wyemitowany zostanie film z cyklu „Tajemnice Początków Polski” do którego zdjęcia były kręcone na terenie naszego parku, z naszym udziałem. Dla młodszych dzieci przygotowaliśmy animowane baśnie i legendy.

W trakcie zwiedzania przeprowadzane będą bloki konkursowe: strzelanie z łuku,kuszy, miotanie oszczepem, walki na miękkie poduchy. Dla każdego z uczestników wycieczki wybita będzie pamiątkowa moneta. Czynny jest także sklepik z historycznymi pamiątkami.

Cena dla grup zorganizowanych: 34 zł/os.
Czas zwiedzania: 3 h
Opiekunowie gratis!
Dodatkowo można zamówić:
przygotowanie ogniska, kiełbaskę ze średniowiecznego rusztu, świeżą
bułeczkę i soczek – koszt 11 zł/os.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!